→ ☺ Zahrádecká pouť 2020 info + Výstava 800 let Zahrádky info zde ☺ (Klikněte pro více informací) ←

Kdo jsme?

Jsme dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem na zachování kulturních a historických památek městysu Zahrádka u Ledče nad Sázavou, který byl vysídlen a zbořen v souvislosti s napouštěním přehradní nádrže Švihov na řece Želivce. Spolek existuje od roku 2001. Naším cílem je chránit a oživovat památky městečka Zahrádka, zejména kostel Sv. Víta s historicky cennými nástěnnými malbami, uchovávat a prezentovat předměty, vzpomínky, fotografie a dokumenty připomínající podobu městečka Zahrádka a život v něm, aby bylo zachováno povědomí o jeho existenci, významu a lidech, kteří v něm žili.

Co děláme?

V průběhu roku pořádáme v Zahrádce nejrůznější akce pro veřejnost – tradiční pouť, hradozámeckou noc, dušičkové setkání, adventní koncerty, komentované prohlídky... Zároveň pořádáme veřejnou sbírku, z jejíhož výtěžku financujeme opravy kostela. Díky finančním prostředkům získaným ve veřejné sbírce se již podařilo zajistit a vyčistit větší část nástěnných maleb, zrestaurovat vitrážová okna či navrátit kostelu hlas – tedy zakoupit nový zvon. Vypracování projektové dokumentace bez nároku na úhradu jsme pomohli k realizaci odvlhčení zdiva kostela. Sbíráme předměty, fotografie, dokumenty a vzpomínky vážící se k městečku Zahrádka, které zpřístupňujeme na příležitostných výstavách. Prezentujeme osudy městečka Zahrádka a jeho obyvatel v médiích, na odborných veletrzích, seminářích a jiných akcích.

Ve zkratce ↓

Naše mise

Jsme nadšenci a srdcaři, Zahrádku máme rádi a nechceme, aby upadla v zapomnění. Většina z nás má k Zahrádce nějaký osobní vztah. Pečujeme o její odkaz a oživujeme jej. Přidejte se!

Zahrádka žije!

V průběhu roku pořádáme kulturní akce pro širokou veřejnost, což jsou také příležitosti k prohlédnutí cenného interiéru jinak nepřístupného původně románského kostela. Ten nebyl zbořen na rozdíl od zbytku obce. Všichni jste srdečně zváni!

Vaše pomoc

Opravy kostela z 80. let minulého století nebyly dokončeny. Kostel byl následně dlouho uzavřen a nevyužíván. Pořádáme proto veřejnou sbírku na jeho opravy. Přispět můžete na účet uvedený dole v patičce stránky či do pokladniček na našich akcích.

Smysluplná investice

Z výtěžku veřejné sbírky financujeme opravy kostela. Podařilo se například zajistit vzácné malby ze 14. století, restaurovat vitrážová okna, obnovit elektroinstalaci, pořídit zvon... Je však potřeba realizovat ještě mnoho dalších oprav!

Plán připravovaných akcí

Den Datum Hodina Událost
Sobota 20.06.2020 14:00–17:00 ZAHRÁDECKÁ POUŤ – setkání rodáků
Neděle 02.08.2020 12:00–14:00 Prohlídka kostela při pouti U Křižné Studánky
Sobota 29.08.2020 18:00–22:00 HRADOZÁMECKÁ NOC
Sobota 19.09.2020 11:00 a 14:00 Prohlídky kostela zajišťované NPU
Sobota 24.10.2020 14:00–17:00 DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ
Sobota 12.12.2020 17:00 Předvánoční koncert (předběžný termín)

Akce a události budoucí, probíhající i minulé

I v současné době, kdy se život s ustupující epidemií koronaviru jen pomalu vrací do běžných kolejí, připravuje Spolek Přátelé Zahrádky tradiční Zahrádeckou pouť. Její termín letos připadá na sobotu 20. června.

Konečná podoba programu pouti bude záviset na aktuálně platných hygienických opatřeních. Pokud to zásady platné pro objekty Národního památkového ústavu, který je správcem kostela sv. Víta v Zahrádce, dovolí, bude od 14 hodin sloužit mši svatou ledečský děkan ThDr. Jan Bárta a následovat bude hudební vystoupení na prostranství před kostelem a komentovaná prohlídka kostela.

V každém případě však počítáme s tím, že bude kostel otevřen od cca 14 do 17 hodin, uvnitř bude připravena výstavka letos zaměřená na 100. výročí uzákonění naší státní vlajky, 75. výročí ukončení Druhé světové války a 70. výročí úmrtí Pátera Josefa Toufara. Probíhat budou také komentované prohlídky kostela.

Informace o finální podobě akce naleznete zde na internetových stránkách www.zahradka.euweb.cz nebo na facebooku Zahrádka u Ledče nad Sázavou (www.facebook.com/zahradka.zelivka)←

800 let Zahrádky (výstava)

Příběh obce která musela ustoupit vodní nádrži Švihov na řece Želivce


Místo konání: Dům přírody Blaníku
Adresa: Krasovice 19, Kondrac u Vlašimi
Termín: 26. května 2020 - 31. srpna 2020
V sobotu 1. 8. od 17 hodin proběhne beseda s rodáky a pamětníky.

Výstava byla připravena Spolkem Přátelé Zahrádky při příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou, které připadlo na rok 2019. Od loňského listopadu do února letošního roku byla instalována ve Vodním domě v Hulicích a nyní je možno ji shlédnou v Domě přírody Blaníku.

Připomíná, jak vypadalo městečko, které bylo vysídleno a zbořeno v letech 1969-1977 v souvislosti s napouštěním přehradní nádrže Švihov na řece Želivce. Při návštěvě výstavy se můžete seznámit s jeho historií a podobou v různých časových obdobích. Porovnáte, jak místo vypadalo v době existence obce a jak vypadá dnes. Uvidíte podrobnou mapu městečka i letecké snímky původního městečka, z doby jeho likvidace a ze současnosti. Výstava může sloužit také jako pozvánka k prohlídce původně románského kostela sv. Víta v Zahrádce, který osamoceně na břehu přehradní nádrže připomíná, že na dnes tichých místech dříve pulzoval život střediskové obce. Kostel, skrývající ve svém interiéru rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z počátku 14. století, je přístupný pouze příležitostně při akcích a komentovaných prohlídkách pořádaných Spolkem Přátelé Zahrádky a Národním památkovým ústavem, který je správcem objektu (www.zahradka.euweb.cz).

V sobotu 1. srpna od 17 hodin se v Domě přírody Blaníku uskuteční k této výstavě beseda s rodáky, pamětníky a s těmi, kteří odkaz městečka Zahrádka v současnosti oživují.

Další informace naleznete na adrese →www.dumprirody.cz←

→Propagační plakátek na výstavu zde←


V soutěži o Zlatou jeřabinu jsme získali 6. místo (se 194 hlasy) z 20 nominovaných, za což patří všem hlasujícím díky. Vítěz měl 382 hlasů.

Podle pověsti odlétají na velikonoční Zelený čtvrtek každoročně všechny zvony do Říma, kde jim žehná papež. Letos (r. 2020) poprvé se této pouti zúčastnil i nový zvon Josef z kostela sv. Víta připomínajícího na břehu přehradní nádrže Švihov na řece Želivce osudy vysídleného a zrušeného městečka Zahrádka u Ledče nad Sázavou.

Zvon objednaný Spolkem Přátelé Zahrádky a odlitý zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem byl do Zahrádky slavnostně přivezen, posvěcen a zavěšen v sobotu 26. října 2019. Díky darům měst, obcí, firem i jednotlivců nejen z okolí, ale z celé Českém republiky se tak kostel v roce 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce dočkal po více než 75 letech svého vlastního zvonu zasvěceného také památce P. Josefa Toufara, který v zahrádeckém kostele 8 let působil.

Zvon po svém "návratu z Říma" již opět pravidelně odbíjí poledne a klekání. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je zatím kostel, stejně jako všechny ostatní památky, uzavřen a není jasné, zda a v jaké podobě bude možno uskutečnit plánované akce, které zde Spolek Přátelé Zahrádky pravidelně pořádá. Přesto však snahy o obnovu a oživení kostela v Zahrádce zavěšením zvonu nekončí. Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravuje další projekty umožňující využití kostela jako multifunkčního kulturního prostoru.

PODĚKOVÁNÍ za dar na ZVON PRO ZAHRÁDKU

Ve veřejné sbírce na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce přispělo od ledna do října 2019 na pořízení zvonu formou zasláním finančního daru na účet č. 5399739001/5500 nebo zakoupením sbírkového zvonečku na 450 dárců, kteří v součtu darovali částku přes 400.000,- Kč.

Souhlas s uveřejněním svého jména poskytli tito dárci:

 • P. Jan Martin Bejček
 • firma Biologicals s.r.o.
 • obec Blažejovice
 • František Cizner
 • ČSOB (program ČSOB pomáhá regionům)
 • Jan Holý
 • obec Kamenná Lhota
 • město Ledeč nad Sázavou
 • Kateřina a Petr Lemberkovi
 • Lenka Lhotková
 • Sbor dobrovolných hasičů Píšť
 • Sbor dobrovolných hasičů Rejčkov
 • 8smička - zóna pro umění
 • P. Roland Piotr Solloch
 • PharmDr. Vít Sommer
 • město Světlá nad Sázavou
 • Roman Šemík
 • Karolina Viková, rozená Hájková
 • město Zruč nad Sázavou

Všem dárcům bez ohledu na výši jejich příspěvku děkujeme!

Zveřejněna mohou být pouze jména těch, kteří dali písemný souhlas s uvedením svých jmen (na e-mail pratele.zahradky@seznam.cz, ve zprávě pro příjemce v příkazu k úhradě nebo poštou na adresu Spolku Přátelé Zahrádky, K Lipnici 18, 394 52 Kejžlice). Zveřejňování údajů o dárcích, kteří s tím nevysloví souhlas, zakazuje zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

29. 3. 2020
Spolek Přátelé Zahrádky

→Zpráva o realizaci projektu „zvon pro Zahrádku“ – zde←

Vážení přátelé,

restaurování vitrážových oken a pořízení nového zvonu bylo odbornou porotou zařazeno do užšího výběru pro hlasování o Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019. Prosím podpořte nás svým hlasem!

16. ročník veřejné ankety je rozdělen do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Hlasování probíhá od 1. 3. – 31. 3. 2020.

Náš projekt byl nominován do kategorie Péče o kulturní dědictví. Seznam je řazen podle názvu současných obcí, Horní Paseka - Zahrádka u Ledče nad Sázavou je tedy v seznamu hned na třetím místě. Hlasovat za něj lze dvěma způsoby:

Elektronické hlasování:

Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii. K úspěšnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu) dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety. Bohužel se někdy stává, že informační mail padá do spamů, proto si, prosím, zkontrolujte i tuto složku, bez potvrzení Váš hlas bohužel nebude do hlasování započítaný.

Odkaz na link hlasování:

zde případně zde.

Písemné hlasování:

Hlasování do Zlaté jeřabiny je možné také písemnou formou prostřednictvím hlasovacího lístku, který byl uveřejněn v únorovém čísle novin Kraje Vysočina společně se seznamem počinů v obou kategoriích – pouze originál hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány do poštovních schránek po celé Vysočině, bude započítán jako platný hlas. Vyplněné hlasovací lístky zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“.

Děkujeme za hlasování a další šíření této výzvy!

Za Spolek Přátelé Zahrádky

Honza Čihák

Právě probíhá Výstava vzpomínky na Zahrádku

Výstava přesunuta do Vlašimi.
Vážení a milí přátelé Zahrádky,
s nadcházejícím koncem roku bychom vás rádi opět informovali o tom, co je nového v Zahrádce u Ledče nad Sázavou a našem Spolku. V roce 2019 jsme si připomněli 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce. Slavnostní mši k této příležitosti sloužil při Zahrádecké pouti 15. června biskup Mons. Václav Malý. Toto výročí jsme oslavili pořízením nového zvonu. Více o událostech v tomto roce se dozvíte zde.

Na obrázcích je maketa nového zvonu

Vyhodnocení akce ČSOB pomáhá regionům:
Díky pomoci vás všech a darům veřejnosti jsme se s projektem "Zvon pro Zahrádku" umístili na 2. místě se ziskem 99.400,- Kč, ke kterému získáváme navíc dar od ČSOB ve výši 40.000,- Kč! Celková částka na pořízení zvonu pro kostel v Zahrádce z této aktivity činí 139.400,- Kč.
Děkujeme Vám všem za spolupráci a podporu!
Vážení přátelé,
Začátkem června byla spuštěna sbírka na zvon pro Zahrádku prostřednictvím ČSOB. Čím víc darů na tuto sbírku do 2.7. získáme, tím větší dar od ČSOB dostaneme. Dar se bude pohybovat v rozmezí 25 až 50 tisíc Kč. Abychom dar od ČSOB dostali, musíme prostřednictvím tohoto sbírkového účtu od veřejnosti vybrat minimálně 5000,- Kč. Více informací zde.
Z iniciativy paní Lenky Lhotkové bychom rádi realizovali projekt zakoupení zvonu do kostela v Zahrádce. Zahrádka přišla o zvony již nejméně 4x. Při požárech v letech 1783 a 1850 a za obou světových válek (1915 a 1942). Po druhé světové válce byl na věži zřejmě jen zapůjčený zvon z ježovské zvonice, který se někdy kolem roku 1975 vrátil na své původní místo. V současné době při akcích pouštíme pouze jeho nahrávku z reproduktoru. Bylo by symbolické, pokud by se v roce 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce podařilo získat zvon nový.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří všem, kdo hlasovali pro zahrádecký zvon v anketě MÁME VYBRÁNO! Díky vašim 418 hlasům jsme získali 6. místo a to nám vyneslo 8 000 Kč!

Restaurování vitrážových oken kostela, které nyní z veřejné sbírky hradíme, bude sice ještě nějakou dobu trvat, ale na účtu veřejné sbírky již máme dostatek finančních prostředků na úhradu za všechna okna i s finanční rezervou. Aktuálně je na účtu o cca 70.000 Kč víc, než je nasmlouvaná cena za opravu oken. Nyní bychom tedy zkusili získat potřebné finanční prostředky na výrobu zvonu.

Přesnou cenu zvonu zatím neznáme. Připravujeme podklady pro poptávku u výrobců. Malý zvon by mohl stát přibližně kolem 100.000 Kč, větší pak cca 350.000 Kč. Pokud bychom získali dostatečné množství finančních prostředků, bylo by pěkné instalovat i elektrické ovládání zvonů. Hlas zvonu by pak mohl oznamovat poledne a klekání v údolí Želivky každý den.

Finanční prostředky na pořízení zvonu budeme shromažďovat na účtu naší veřejné sbírky na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce č. 5399739001/5500. Pokud bude dárce chtít vázat využití svého příspěvku na nákup zvonu, může do zprávy pro příjemce uvést heslo "ZVON".

Dárcům můžeme vystavit potvrzení o daru, které lze použít jako doklad na slevu z daně z příjmu, nebo v případě darování větší částky můžeme uzavřít darovací smlouvu. Pokud by dárce chtěl, abychom jeho jméno zveřejnili (na webu, facebooku nebo i jen na nástěnce v kostele), musí k tomu dát písemný souhlas (postačí na e-mail pratele.zahradky@seznam.cz). Zveřejňování údajů o dárcích bez jejich souhlasu výslovně zakazuje zákon o veřejných sbírkách.

Uvítáme váš názor na projekt pořízení nového zvonu pro Zahrádku, jakékoli náměty a vzpomínky související se zahrádeckými zvony a zejména pomoc při sbírání finančních prostředků!
Vážení a milí přátelé Zahrádky!

Blíží se konec roku, kdy většina z nás bilancuje a plánuje na další období. Tradičně Vás při této příležitosti seznamujeme s aktuálním děním. Rok 2019 je pro Zahrádku výjimečným, více informací zde.

Díky podpoře veřejnosti se na darovacím účtu akce "ČSOB pomáhá regionům" podařilo na opravu vitrážových oken kostela v Zahrádce shromáždit 82.671,-Kč, což je nejvíc ze 4 soutěžících projektů neziskových organizací v Kraji Vysočina. Získali jsme tak dar od ČSOB v nejvyšší možné výši - 50.000,- Kč. Celkově tedy máme z akce "ČSOB pomáhá regionům" k dispozici 132.671,- Kč, což nám umožní nechat opravit další okno s figurální vitráží.

Všem, kteří přispěli a nebo nás jinak podpořili děkujeme!Vitrážová okna v kostele v Zahrádce nechal z darů farníků zhotovit v secesním stylu P. Josef Toufar v roce 1944 u pražské umělecké huti sklenářské Jiřička. Tato firma, která stále existuje pod jménem Jiřička – Coufal, bude nyní provádět jejich opravu. Spolek Přátelé Zahrádky uzavřel smlouvu na postupnou opravu oken poničených zubem času a vandaly v 80. letech. Oprava bude zadávána postupně podle množství finančních prostředků získaných ve veřejné sbírce.

Finanční dar na opravu oken můžete zaslat na účet veřejné sbírky 5399739001/5500

Pokud zároveň zašlete na e-mail Pratele.Zahradky@seznam.cz souhlas se zveřejněním, uvedeme Vaše jméno spolu s výší daru a označením vybraného okna na našich webových stránkách. S památkáři projednáme možnost umístění trvalé tabulky se jmény dárců na vhodném místě v kostele.

Na veřejnou sbírku „ADOPTUJTE OKNO“ přispěli tito dárci.

Zahájení sbírky na vitrážová okna 2015 – informace
Na konci srpna 2014 byla dokončena oprava presbytáře kostela sv. Víta v Zahrádce. Restaurátoři z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci se Stavební hutí Slavonice provedli úpravu zazdívky barokního okna a omítek presbytáře, kde je největší část nástěnných maleb za 14 století, které byly vyčištěny a zajištěny již v předchozích letech. Náklady na opravu presbytáře v letošním roce činily 217 074,- Kč. Úhradou této částky budou vyčerpány finanční prostředky získané z veřejné sbírky na opravy a restaurování kostela v Zahrádce. Zbývá však zajistit ještě úpravu zákristie a kostelní lodi, obnovu elektroinstalace i další práce. Proto po vyřízení potřebných formalit Spolek Přátelé Zahrádky vyhlásí sbírku novou.

Děkujeme všem za podporu a pomoc!

Osud Zahrádky stručně

Malé městečko Zahrádka leželo ve zvlněné krajině Českomoravské vrchoviny. V období 2. světové války v obci žilo necelých 1 000 obyvatel. Nechyběla zde žádná ze základních služeb. Zahrádka byla střediskovou obcí, kam lidé z okolí dojížděli za těmito službami. Část obyvatel byla zaměstnána v podniku Kovofiniš. Zajištěno bylo také přímé autobusové spojení do Prahy. Protékala zde řeka Želivka, která se stala obci osudnou. V roce 1969 tehdejší vláda definitivně rozhodla o výstavbě vodního díla Švihov. Všechny obce v zátopové oblasti byly srovnány se zemí. Zahrádka společně ještě s Dolními Královicemi byla největší z nich. Ačkoliv přímo v zátopové oblasti ležela pouze menší část obce, za účelem zachování jakosti vody byla Zahrádka zbořena téměř celá. Domky byly vykoupeny a většina obyvatel se odstěhovala do náhradní výstavby především v Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Humpolci. V těchto městech vznikly celé nové ulice pro zahrádecké obyvatele. V Ledči i Světlé tak existuje ulice „Zahrádecká.“ Poslední občané se odstěhovali ze Zahrádky v roce 1977. V současnosti je z původní zahrádecké zástavby trvale obydlen pouze dům čp. 190 (39), který se nachází u dnešní hlavní silnice. Na bývalém náměstí dodnes stojí kostel sv. Víta, kašna a socha Panny Marie Bolestné.

Část jednoho z posledních zápisů v obecní kronice (rok 1975)

„Zahrádka se vylidňuje, občané opouštějí své milé městečko, domky se bourají, silnice k mostu přes Želivku je přerušena hlubokým příkopem, voda v Želivce stoupá, Zahrádka umírá. Nyní zahrádečtí rodáci pociťují, co ztrácejí. Ale nejen rodáci jako je i pisatel těchto smutných řádků, vzdychají a smutní i lidé, kteří se k nám přistěhovali a s námi se sžili. Jeden celkem mladý občan rozvádí řeč takto: Zahrádka byla něco zvláštního, ani ves ani město, ale ani město, ani ves. Pro kulturní vyžití jsme tu měli vše, občas divadlo, stále kino, jeden lepší a jeden horší hostinec, fotbal, hokej, tělovýchovu, lékaře, zubaře, základní devítiletou školu, mateřskou školu, poštu, telefon, obchody, textil, obuv, chemodrogu, obnovu, rybáře, myslivce, dobré zaměstnání v Kovofiniši, autobusové spojení na všechny strany a přímé do Prahy, ale co hlavního individuelní svobodu. Když jsem se oblékl do „starých hadrů“ a šel třeba do lesa nebo někomu pomoci s prací, potkával a zdravil jsem se srdečně s lidmi stejně, jako když jsem se nastrojil do „gala“ a vedl jsem děti na školní oslavu nebo manželku k zábavě ...“

Převzato z opisu obecní kroniky.

Sledujte Zahrádku na Facebooku!

Kudy do Zahrádky


Zahrádka se nachází mezi městy Ledeč n/S. a Humpolec
GPS: 49°37´25.48"N / 15°14´55.953"E

Související stránky